Regler och Villkor


Välkommen till Helpii.


helpii är otroligt enkel och det bästa av allt är att den kan användas av alla. Behöver du hjälp, kolla med oss. Inom allt! Behöver du tjäna extra pengar, lägg in en tjänst på vad du vill, kan eller är duktig på och hur mycket pengar du vill ha för tjänsten.

Vi tror på en marknad mellan individer. Vissa behöver lite mer hjälp än andra, och vissa kan hjälpa till mer än andra. Vi är alla otroligt duktiga på det som vi bemästrar, det kan vara alltifrån laga mat, byta däck på bilen till att passa barn.

Genom vår sajt så kommer privatpersoner kunna lägga upp en annons där man beskriver vad man är duktig på och sälja tjänsten till en som behöver hjälp. Via helpii kan du skapa dig ett otroligt CV samt tjäna en extra slant eller rädda din vardag.

Genom vår sajt så kommer privatpersoner kunna lägga upp en tjänst där man beskriver vad man är duktig på och sälja tjänsten till en som behöver hjälp. Via helpii kan du skapa dig ett otroligt CV samt tjäna en extra slant eller rädda din vardag.

1. Allmänt och definitioner


helpii är en digital marknadsplats för förmedling av arbetsuppdrag som utförs av helpiis användare. Tjänsten erbjuds via en webbplatsen www.helpii.se som här nedan benämns som (”Webbplatsen”). Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls av av MMCK Group AB, org. nummer 559179-6221.2. Användning av Tjänsten

2.1 Allmänt om Tjänsten

Tjänsten är en marknadsplats där Användare kan komma i kontakt med varandra för beställning och utförande av Uppdrag.

“Användare” som lägger upp tjänster s.k. “skills” för utförande kallas för ”Utförare”. Utförare kan vara privatpersoner som lägger upp tjänster i egenskap av konsument. Utförare kan också vara företag eller andra juridiska personer som lägger upp tjänster kopplade till den verksamhet som bedrivs.

Användare som köper tjänster från helpiis Utförare kallas “Beställare”, Beställare kan vara privatpersoner samt juridiska personer. De uppdrag och tjänster som Utförare utför via Tjänsten kallas för "Uppdrag". Uppdragsbeskrivningen som läggs upp i Skills och som Beställare köpa, kallas för ”Uppdrag”.

Tjänsten helpii utgörs enbart av en marknadsplats. För att få nyttja Tjänsten ingår både Beställare och Utförare avtal med helpii i form av dessa Villkor. Avtal om utförande av specifika Uppdrag ingås dock alltid direkt mellan Beställare och Utförare genom att parterna kommer överens om detta via Tjänsten. Det åligger då Utföraren att utföra Uppdraget och Beställaren att ersätta Utföraren för utfört Uppdrag genom betalning via den betalningslösning som anvisas i Tjänsten.

helpii utför alltså själva inga Uppdrag och ansvarar därigenom inte heller för förmedlade Uppdrags kvalitet och genomförande. Skyldigheter och rättigheter som avser förmedlade Uppdrag ligger således utanför helpiis ansvar.2.2 Tjänster

Tjänster utgörs av en marknadsplats för förmedling av olika slags uppdrag. Utförare är förbjudna att lägga ut uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga.2.3 Villkor för att få nyttja Tjänsten

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av helpii tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.2.4 Tjänster på helpii

I helpiis “Regler för tjänster” (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av tjänster. För att kunna lägga ut en tjänst på helpii måste du följa reglerna för tjänster. helpii förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för tjänster.2.5 Vilken information som får förmedlas

Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp på serviceplattformen är korrekta samt att de inte strider mot gällande lagstiftning. För det fall helpii finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig helpii rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto. helpii ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på serviceplattformen.2.6 Övrigt om användandet

En Användare får bara registrera ett användarkonto hos helpii. En Användares konto får endast användas av den Användare som registreringsuppgifterna avser. Det är förbjudet att använda en annan Användares konto.

Användare inom Tjänsten äger möjlighet att betygsätta andra Användare efter utfört Uppdrag.2.7 Upphörande av nyttjande av Tjänsten

Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten. Kontakta: @helpii. helpii får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten.3. Regler för annonsering

3.1 Missbruk av tjänsten

För att lägga ut tjänster på helpii måste du följa reglerna för tjänster. helpii förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för tjänster. helpii gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i tjänster inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din tjänst. helpiis tjänster är till för att användas av både privatpersoner och företag som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

3.2 Språk

Språk: Endast tjänster på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.

3.3 Språk

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.3.4 Falsk marknadsföring

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att lägga ut riktiga tjänster. Texten som beskriver “skills” ska användas till att beskriva den specifika tjänsten som erbjuds. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i tjänste-textenBeskrivning: tjänste-rubriken måste beskriva tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Tjänsten måste beskrivas i skills texten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. tjänste-texter får inte kopieras från andra tjänster, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är helpiis egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i tjänste-texten som gör att användare får felaktiga träffar. Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att lägga upp tjänster med orealistiska erbjudanden. helpii förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av tjänster som enligt helpiis bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.3.5 Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och tjänste-texter ("Användargenererat innehåll").Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en tjänste-text), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att helpii även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en tjänst, ger du helpii en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. helpii får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. helpiis rättigheter kvarstår även efter att en tjänst har raderats.Du efterger härmed alla krav på ersättning från helpii för helpiis användning av det Användargenererade innehållet.3.6 Immateriella rättigheter

helpii, eller helpiis licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material helpiis exklusiva egendom.Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon4. Juridiska personer

Personer som lägger upp tjänster som säljs med avdragbar moms, åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Granskning och kontroll av tjänster och användare: helpii förbehåller sig rätten att granska samtliga tjänster och att neka eller avlägsna en tjänst på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot helpiis principer och anda. helpii förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i tjänste-text om texten bryter mot punkt 3 “regler för tjänster”, och tjänsten efter ändringen kan publiceras.5. Behandling av personuppgifter

Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter helpii samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka helpii kan komma att dela med sig av till andra och varför i helpiis Personuppgiftspolicy.6. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.helpii använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom att en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone.

Trots att helpii inte har någon reklam från tredjepartsföretag så används tredjepartsföretag för att bättre förstå våra Användare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer). Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att helpii kan identifiera vilken typ av Användare som gör vad.

.

7. Ansvar

7.1 Drift

helpii garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför helpiis kontroll och helpii ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. helpii kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.7.2 Tjänster och Betalning

Webbplatsen är huvudsakligen en digital förmedlingsplats för tjänster. Webbplatsen är således ett forum som låter användare lägga upp tjänster, sälja och köpa tjänster. helpii har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en tjänst är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. helpii ansvarar inte för den upplagda tjänsten. helpii ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda tjänste-svar eller på felaktig information i tjänste-texten.7.3 Skatt, försäkring och administrationVälkommen till helpii.

Köp och tillhandahållande av Uppdrag i Tjänsten kan medföra skattskyldighet av olika slag. Förmedlingen av Uppdrag och tillhandahållande av betalningslösning innebär inte att Uppdragstagaren på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till helpii. Ansvaret för dessa frågor ligger alltid hos Användarna själva och helpii ansvarar inte i någon mån för uppkomna skatteeffekter till följd av nyttjande av Tjänsten.

.

7.4 Felaktiga tjänster

Stötande och kränkande innehåll: tjänster som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

.

8. Google kartor

helpii kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst som konventionellt kallas ”Google Kartor” (Google Maps), en tjänst tillhandahållen av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USANär en Användare aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i helpii, får Google samla in och bearbeta information om användarens aktuella geografiska belägenhet. Beroende på användarens maskinvaras kapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi routers, cellidentiteter i det mobiltorn som finns närmast användaren samt styrkan av Wifi- eller mobilsignaler. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade belägenheten till helpii. För varje enskild begäran som skickats till Google Location Service, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis användarens IP-adress, användarens agent och användarens unika kundidentifierare. Enligt Google används denna information för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera användarna personligen.9. Sociala medier

Det är möjligt att registrera sig som Användare via Facebook eller Google. helpii kommer inte, utan Användarens tillåtelse, att posta något på Användares Facebook.10. Tvist

Tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.11. Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.12. Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla helpii skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.13.Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med helpii, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av MMCK Group AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.14.Förändringar i Tjänsterna

helpii kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig helpii rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.15.Ändringar i Användarvillkoren

helpii kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.helpiis meddelandetjänst: I helpiis meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra helpii-användare finns på så vis samlade på helpii i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-post notiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på helpii eller via e-post.16.Meddelandetjänster

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i helpiis meddelandetjänst. Använda helpiis meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling. I övrigt missbruka helpiis meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelandenhelpii kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. helpii kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. helpii förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.17. Personuppgiftspolicy

17.1 Allmänt och definitioner

För att kunna använda Tjänsten måste helpii samla in, dela och behandla vissa Personuppgifter om Användare. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer (”Personuppgifter”).

Behandlingen av Personuppgifter görs i enlighet med Förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).17.2 Uppgifter som behandlas

Från användaren samlar helpii in och använder följande Personuppgifter: Namn,Adress,E-postadress,IP-adress,Telefonnummer, Bild och Betygsättning Betyg/recensioner från tidigare Beställare. Vänlige notera att helpii inte kan tillhandahålla Webbplatsen om ovan angivna Personuppgifter inte tillhandahålls.Användare som väljer att börja använda Tjänsten via ett befintligt Facebook eller Google konto ger helpii rätten att samla in kontoinformation så som förnamn, efternamn, profilbild och e-postadress från Facebook eller Google.Alla Användare har ansvar att samtliga Personuppgifter som lämnas är korrekta och inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.18. Ändamål och laglig grund.

18.1 Administrerande av Tjänsten

För att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten kommer helpii använda namn, adress, e-postadress, bild och telefonnummer. Dessa Personuppgifter behandlas framför allt för att sätta upp ett konto och för att tillhandahålla eventuellt andra tjänster i enlighet med Användarvillkoren.

Användaravtalet helpii ingått med Användaren (dvs. helpiis användarvillkor) utgör den lagliga grunden för att behandla Användarens Personuppgifter i egenskap av Användare av Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att helpii ska kunna uppfylla sina avtalsrättsliga förpliktelser mot Användaren.18.2 Upprättande av Skills

För att kunna skapa tjänster och förmedla Uppdrag måste helpii behandla vissa Personuppgifter om Beställaren.
Det användaravtal som helpii har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att upprätta Annonser och förmedla Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att helpii ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.18.3 Uppdrag

För att kunna utföra ett Uppdrag måste helpii behandla vissa Personsonuppgifter om Utföraren. Detta inkluderar Utförarens publika profil, telefonnummer, emailadress, adress och personliga text.Det användaravtal som helpii har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att Uppdragstagaren ska kunna utföra Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att helpii ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.18.4 Bekräftelse av Uppdrag

När Beställaren har bokat ett Uppdrag via Webbplatsen sker all kommunikation mellan beställaren och utförare. Sådant utskick sker till den e-postadress som Utföraren lämnade i samband med registreringen eller i helpiis meddelandefunktion.18.5 Kundvård och support

När ett Uppdrag är utfört kommer helpii skicka en uppmaning till Beställaren om att recensera Utföraren. Dessa recensioner lämnas i 4 olika parametrar; “Värde för Pengarna”, “Upplevelse” “Arbetskvalitet”, “Utförande” och bland annat i fri text. Beställaren bör minimera antalet Personuppgifter som uppges när en recension lämnas.

Den lagliga grunden är helpiis berättigade intresse av att kunna förbättra och förstå Användarens upplevelse och nyttjande av Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.18.6 Utveckling av tjänsten

helpii samlar även in dina Personuppgifter för syftet att förbättra och utveckla en så användarvänlig Tjänst som möjligt. Detta gör helpii genom att samla in löpande information om dig som användare och dina rutiner. På så sätt kan helpii kan utveckla erbjudande och utformar nya funktioner.

helpii förbehåller sig även rätten att använda Personuppgifter för att informera Användare om uppdateringar från helpii, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Den lagliga grunden är helpiis berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Användaren att kunna besöka och använda Webbplatsen eller för att kunna förstå hur Användaren upplever Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den. Analys av användardata görs ofta med hjälp av etablerade tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics. Dessa leverantörer har inte rätt att använda informationen i något annat syfte.

18.7 Övrigt

Förutom uppgifterna helpii samlar in direkt från Användare så samlar helpii även in uppgifter automatiskt från Användaren. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies. Om du vill veta mer om dessa elektroniska spår som du lämnar kan du läsa mer under fliken "Cookies" i användarevillkoren.19. Överföring av Personuppgifter.

helpii kommer att överföra och dela Personuppgifter mellan Användare för att kunna förmedla Uppdrag. De tillhandahållna Personuppgifterna vidarebefordras till andra Användare endast i den utsträckning som krävs för i att ett Uppdrag ska kunna genomföras.

helpii kommer även att överföra och dela Personuppgifter med tredje part för att de ska kunna hjälpa helpii med Webbplatsen och marknadsföring. Tredje part får endast använda Personuppgifterna för de angivna syfte som de är anlitade för. helpii kan även komma att lämna ut och överföra Personuppgifter till utomstående part som förvärvar någon av eller alla helpiis affärsenheter.

Vidare kan vi komma att lämna ut och överföra Personuppgifter som helpii har samlat in från andra webbplatser till utomstående partners. helpii kommer även, om det krävs enligt lag eller föreläggande, att lämna ut Personuppgifter till polis, domstol eller annan myndighet.

helpii kommer att dela Personuppgifter både med partners och leverantörer både inom och utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen och lagringen av Personuppgifterna uppfyller GDPR:s krav samt att de inte behandlas för annat syfte än dem helpii samlat in dem för.

20. Dina rättigheter.

Användare har rätt att få information om de Personuppgifter som behandlas av helpii, samt vid behov begära rättelse av Personuppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till helpii och ska innehålla uppgifter så som Avsändarens namn, personnummer och adress. Framställan ska vara undertecknad av Användaren.

Vänligen kontakta helpii på nedanstående angivna kontaktuppgifter om du önskar utföra någon av ovan angivna rättigheter.

21. Så lagrar vi uppgifter.

helpii lagrar Användarens Personuppgifter för syftet att göra Tjänsten mer effektiv, praktisk och betydelsefull. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sitt konto genom att kontakta helpii. Användaren kan också när som helst avsluta kontot hos helpii.

Personuppgifter som lämnas av Användare sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av helpiis tjänster, dock som längst i ett år från senaste användningstillfället av Tjänsten. Om Användaren önskar att få sina Personuppgifter borttagna tidigare, vänligen kontakta helpii via kontaktuppgifterna nedan.

Vid borttagande av konto kommer helpii behålla anonymiserade loggar och information om Användarens aktiviteter på helpii. Om Personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder helpii har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.22. Övrigt.

helpii strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den. helpii kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som Användare ger oss. Därför ska Användare inte uppge känslig information på helpii.

helpii ansvarar inte för vilka policyer och rutiner för integritetsskydd som tillämpas av annonsnätverk och andra webbplatser, av utomstående parter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster eller av dem som kommer åt information om Användare på vår Tjänst.

Denna Policy kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

helpii kommer dock att meddela Användaren om helpii gör väsentliga förändringar som kräver samtycke från Användaren.23. Kontaktinformation.

Du kan kontakta oss på webben om du har frågor eller problem som rör våra rutiner för integritetsskydd. Du kan också skriva till oss på följande mail info@helpii.seTrustpilot